Metsäalan työehtosopimusosapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen 1.2.2018

Sopimuskausi on 24 kk mittainen (1.2.2018 - 31.1.2020), sisältäen kaksi palkankorotusajankohtaa.

Ensimmäinen korotus tapahtuu 1.4.2018, ollen suuruudeltaan 1,6 %. Tästä on yleiskorotusta 1,1 % ja 0,5 % työnantajakohtaista erää. 

Toinen korotus tapahtuu 1.4.2019, ollen suuruudeltaan 1,6 %. Tästä yleiskorotuksen osuus on 1,2 % ja vastaavasti työnantajakohtaista erää 0,4 %. 

Mikäli työnantaja ei anna selvitystä työnantajakohtaisen erän jakautumisesta työpaikalla 15.3.2018 mennessä, sekä toisen korotuksen osalta 15.3.2019 mennessä, tulee työnantakohtainen erä jakaa yleiskorotuksena kaikille. 

 

© YT-RY

Yksityismetsätalouden työnantajat RY