Yksityismetsätalouden Työnantajat (YT) ja Metsäalan Asiantuntijat (METO) neuvottelivat 9.1. työehtosopimuksen ajalle 1.2.2018 – 29.2.2020 eli sopimuskausi on 25 kuukautta. Uusi työehtosopimus tuo toimihenkilöille 3,3 prosentin korotuksen palkkoihin seuraavasti: 1.2.2018 1,3 prosentin yleiskorotus ja lisäksi 1,0 prosentin järjestelyvara, jonka jakoperiaatteet sovitaan paikallisesti.  1.2.2019 toteutuu 1,0 prosentin yleiskorotus. Sopimuksen piirissä on 1030 toimihenkilöä, jotka työskentelevät metsänhoitoyhdistyksissä, yhteismetsissä sekä näiden omistamissa yhtiöissä.                           

© YT-RY

Yksityismetsätalouden työnantajat RY