Vuotta 2019 koskevat matkakustannusten korvaukset löytyvät extranetistämme jäsenkirjeistä sekä kohdasta "Matkakorvaukset". 

© YT-RY

Yksityismetsätalouden työnantajat RY