llmatieteenlaitos on antanut viikolle 9 pakkasvaroituksen. Pakkasen luvataan olevan purevinta alkuviikosta. Pakkasen vaikutusta korottaa huomattavasti navakka tuuli. 

Metsäalalla on erikseen sovittu ns. pakkaspäiväkäytäntö, jossa paikallisesti voidaan sopia töiden keskeyttämisestä pakkaspäiviksi. 


1. Metsäalan työehtosopimuksen mukaan
Lämpötilan laskiessa niin alas ettei kohtuudella voida vaatia työskentelyä ulkona, voidaan työnantajan ja työntekijän välillä sopia paikallisesti työajan lyhennyspäivien käytöstä ilman ennakkoilmoitusaikaa tai sopia välittömästä lomauttamisesta, jolloin noudatetaan työministeriön antamia ohjeita ja suosituksia.
Työehtosopimuksella ei ole sovittu pakkasrajasta vaan se tulee paikallisesti sopia ja todeta milloin ei pakkasen takia työskennellä.


2. Metsäkonealan työehtosopimuksen mukaan
Työn suorittamisen estyessä pakkasen takia työnantaja voi lomauttaa työntekijän välittömästi ilman kahden viikon ilmoitusaikaa, jolloin noudatetaan työministeriön antamia ohjeita ja suosituksia.
Noudatettava pakkasraja tulee määritellä paikallisesti sopien etukäteen.


3. Ilmoittaudu heti työnhakijaksi Te-toimistoon
Työnantaja antaa lomautustodistuksen Työ- ja elinkeinotoimistoa (Te-toimisto) varten ja työntekijä henkilökohtaisesti ilmoittautuu Te-toimistoon työnhakijaksi heti ensimmäisenä pakkaspäivänä. Te-toimistoon ilmoittautumistapa (henkilökohtaisesti/puhelimitse/sähköpostilla) sekä ajankohta jatkossa kannattaa selvittää tapauskohtaisesti paikkakunnan Te-toimiston kanssa.


4. Työttömyyspäivärahan hakeminen
Työttömyyspäivärahaa pakkaspäiviltä haetaan työttömyyskassalta ansiopäivärahahakemuslomakkeella. Päivärahahakemukseen liitetään palkkatodistus työttömyyttä (pakkaspäiviä) välittömästi edeltävältä ajalta sekä palkkalaskelma/tilinauha, jossa näkyy palkan vähennys pakkaspäiviltä. Hakemuksen päiväkohtaisiin merkintöihin merkitään pakkaspäivä.


5. Työttömyyspäivärahan maksaminen
Työttömyyspäivärahaa maksetaan pakkasen takia lomautetulle yksittäisiltä lomautuspäiviltä. Mikäli työttömyyttä edeltää niin pitkä työaika, että 400 päivän laskenta voidaan aloittaa alusta, päivärahaa maksetaan vasta seitsemän omavastuupäivän jälkeen.


6. Hakemisella on määräaika
Työttömyyspäivärahaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun pakkaspäivät ovat olleet, koska työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain kolmelta kuukaudelta taannehtivasti.

© YT-RY

Yksityismetsätalouden työnantajat RY