Yksityismetsätalouden Työnantajat - Privatskogsbrukets Arbetsgivare r.y. (YT)

Yksityismetsätalouden Työnantajat - Privatskogsbrukets Arbetsgivare r.y. (YT) är en sammanslutning för arbetsgivare och entreprenadgivare. Privatskogsbrukets Arbetsgivare grundades 1969 av skogsvårdsföreningarna. Medlemmarna består också av andra inom privatskogsbruket verkande skogsarbetsgivare samt arbetsgivare inom plantskolebranschen.

Kontaktuppgifter:

Lönrotsgatan 9 D 18
00120 HELSINGFORS

E-post: fornamn.efternamn@yt-ry.fi

© YT-RY

Yksityismetsätalouden työnantajat RY