Medlemmar

Början av 2021 var 59 skogsvårdsföreningar (4 svenskspråkiga och 59 finskspråkiga), 6 samfällda skogar, 6 plantskolebolag för skogsplantor, 10 bolag som verkar inom privatskogsbruket, 1 kogssägareförbund och MTK:s stiftelse medlemmar i Yksityismetsätalouden Työnantajat - Privatskogsbrukets Arbetsgivare ry (YT).

Skogsvårdsföreningarna var representerade till 100 %. Bara ett registrerat bolag eller en förening som verkar inom privatskogsbruket och som har anställd arbetskraft kan bli medlem.

© YT-RY

Yksityismetsätalouden työnantajat RY