Yksityismetsätalouden Työnantajat ry:n toiminnanjohtajaksi Lasse Lahtinen

 

15.11.2023 | Yksityismetsätalouden Työnantajat ry:n tiedote

Yksityismetsätalouden Työnantajat ry:n (YT) toiminnanjohtajaksi on valittu metsänhoitaja (MMM) Lasse Lahtinen. Hän siirtyy tehtävään metsien hiilensidonnan parissa toimivan Skoggi Oy:n toimitusjohtajan paikalta ja aloittaa YT:n palveluksessa 8.1.2024.

 

Lasse Lahtinen tulee jatkamaan YT:n nykyisen toiminnanjohtajan Kari Immosen tekemää hyvää ja pitkäjänteistä työtä. Immonen jää asteittain eläkkeelle vuoden 2024 aikana.

Lahtinen on työskennellyt monipuolisissa esihenkilö-, edunvalvonta- ja asiantuntijatehtävissä yksityismetsätalouden toimijoiden palveluksessa. Hän on työskennellyt muun muassa Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:ssa, metsänhoitoyhdistyksissä ja yhteismetsässä.

”Toivotamme Lassen tervetulleeksi mukaan YT:n toimintaan. Hänen aikaisemmissa työtehtävissä hankkimansa vankka työkokemus yksityismetsätalouden parissa antaa hyvän pohjan toimia YT:n toiminnanjohtajana ja jatkaa yhdistyksen toiminnan kehittämistä”, toteaa YT:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Välikangas.

”Odotan innolla työskentelyä yksityismetsätalouden työmarkkinoiden kehittämisen, siinä toimivien työn- ja urakanantajien kannattavuuden ja vaikuttavuuden tukemisen sekä työhyvinvoinnin ja -tehokkuuden parantamisen parissa. Olen kiitollinen mielenkiintoisista ja monipuolisista työtehtävistä, joita olen saanut tehdä suomalaisten metsien hiilensidontaan liittyen hyvässä yhteistyössä Skoggin hallituksen ja omistajien sekä metsänomistajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa”, sanoo Lasse Lahtinen.

Skoggin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Ketola: ”Kiitämme Lassea hyvästä työstä Skoggin toiminnan ja metsiin perustuvan hiilensidonnan kehittämisessä ja toivotamme hänelle menestystä uudessa tehtävässä. Skoggi jatkaa tärkeää työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tuotteistamalla ja kehittämällä metsiin ja puuhun perustuvaa hiilensidontaa yhteistyössä metsänomistajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.”

Lisätietoja:

Yksityismetsätalouden Työnantajat ry
Hannu Välikangas hallituksen puheenjohtaja
puhelin: 040 514 8766,
sähköposti: hannu.valikangas@mtk.fi

Skoggi Oy
Jyrki Ketola hallituksen puheenjohtaja
puhelin: 040 060 6522,
sähköposti: jyrki.ketola@nals.fi

Lisätietoja toimijoista:

• Yksityismetsätalouden Työnantajat - Privatskogsbrukets Arbetsgivare r.y. (YT) on metsänhoitoyhdistysten vuonna 1969 perustama työnantajien ja urakanantajien yhteenliittymä, jonka jäseninä on myös muita yksityismetsätaloudessa toimivia metsä- ja metsätaimitarhatyönantajia. www.yt-ry.fi

• Skoggi Oy:n tavoitteena on vahvistaa hiilensidontaa ilmakehästä löytämällä ratkaisuja metsien ja puun hiilinielujen vahvistamiseen, antamalla näin yrityksille mahdollisuus osallistua hiilensidonnan vahvistamiseen sekä tarjota metsänomistajille uusi tapa hyödyntää metsiään. www.skoggi.com

© YT-RY

Yksityismetsätalouden työnantajat RY