YLEISTÄ

Työehtosopimustoiminta

Työnantajayhdistys (YT) neuvottelee ja solmii työntekijöiden ja toimihenkilöiden järjestöjen kanssa alakohtaiset työehtosopimukset. Työehtosopimuksilla luodaan työsuhdeasioihin yhtenäiset "pelisäännöt". Työehtosopimuksia on kolme: Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöiden työehtosopimus (YT-METO tes), metsureiden työehtosopimus (metsäalan tes) sekä taimitarhatyöntekijöiden työehtosopimus (taimitarha-alan tes).

Toimihenkilösopimuksen sopimuskumppanina on METO - Metsäalan asiantuntijat r.y. ja taimitarha-alan työehtosopimuksen sopimuskumppanina vastaavasti Teollisuusliitto.

Metsäalan työehtosopimuksesta sopivat Maaseudun Työnantajaliitto, Metsähallitus ja YT neuvotteluvastapuolenaan Teollisuusliitto.

Metsäalan urakointi

Urakanantajain edustajana YT:n tehtäviin kuuluu valvoa jäsenten etua urakointipoliittisissa ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Metsäalan tutkimus- ja kehitystoiminta kuuluu niin ikään toimialaamme. Välittämämme Metsäteho Oy:n tietopalvelun kautta jäsenet saavat käyttöönsä yhtiön tuottamat tutkimustulokset, kustannusindeksit, laskentamallit, ja muut tutkimus- ja kehittämispalvelut. Osallistumme hankekohtaisesti erilaisiin jäseniä hyödyntäviin tutkimuksiin ja muihin kehittämishankkeisiin.

Tiedotus ja koulutus

Ajankohtaisista työehtosopimuksen ja lainsäädännön muutoksista tiedotamme jäsenkirjein. Avustamme jäseniämme myös muutoin työoikeudellisissa kysymyksissä.

Osallistumme metsäalan koulutuksen sisällön suunnittelemiseen Opetushallituksen eri koulutustoimenpiteitä käsittelevissä työryhmissä sekä vaikutamme opetussuunnitelmien sisältöön yms. Metsäkoulutus ry:n jäsenyyden kautta.

© YT-RY

Yksityismetsätalouden työnantajat RY