JÄSENET

Yksityismetsätalouden Työnantajat - Privatskogsbrukets Arbetsgivare r.y. (YT) jäseniä oli vuoden 2021 alussa 59 metsähoitoyhdistystä (55 suomenkielistä ja 4 ruotsinkielistä), 6 yhteismetsää, 6 metsätaimitarhayhtiötä, 10 yksityismetsätaloudessa toimivaa yhtiötä, 1 metsänomistajien liitto ja MTK:n säätiö. Metsänhoitoyhdistysten edustavuus oli 100 %.

Jäseneksi voi kuulua vain yksityismetsätaloudessa toimiva rekisteröity yhtiö tai yhdistys, jolla on palkattua työvoimaa.

Jäsenet_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa metsäpalveluyrittäjä Sakari Lepola, YT:n hallinnon jäseniä sekä toiminnanjohtaja Kari Immonen Mhy:n työmaalla syksyllä 2017.
 

© YT-RY

Yksityismetsätalouden työnantajat RY