Eduskunta on hyväksynyt lakimuutokset koskien työsopimuslakia ja työttömyysturvalakia. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2019. Tiedotamme jäseniämme lakimuutoksista ja niiden vaikutuksista lähempänä lain voimaantuloa. 

© YT-RY

Yksityismetsätalouden työnantajat RY