Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa on lumen osalta hyvin poikkeuksellinen tilanne. Tykkylunta on kertynyt puitten oksille erittäin runsaasti, joka aiheuttaa suuren vaaran tykkylumialueella liikkuville ja työskenteleville. Katkenneita puita on paljon, lunta on erittäin runsaasti ja maa ei ole lainkaan jäässä. Turvallisuusmääräykset koskevat kaikkia alueilla toimivia (toimihenkilöt, metsurit, konemiehet yms.). Vastavalitun työsuojeluhenkilöstön on syytä perehtyä asiaan ja riskitekijöihin.

Tästä johtuen pyydämme huomiomaan seuraavaa:


-    Turhaa liikkumista tykkylumialueilla tulisi välttää

-    Työnteko ko. alueilla suositellaan tehtävän työpareittain

-    Työt tehdään aikapalkalla

-    Yhteydenpito työntekijän ja työnantajan välillä on otettava erityisesti huomioon

-    Työturvallisuusohjeet  tulee käydä läpi ja varusteet tulee olla kunnossa

-    Tykkylumialueella on kypärä oltava koko ajan päässä

© YT-RY

Yksityismetsätalouden työnantajat RY